Stručni seminar o bezbednosti saobraćaja lokalnih samouprava na Kopaoniku – 2018 (Slike)

Stručni seminar o bezbednosti saobraćaja lokalnih samouprava na Kopaoniku – 2018 (Slike)

Na Kopaoniku svečano je održan stručni seminar o bezbednosti saobraćaja lokalnih samouprava koji organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Seminar je namenjen prdstavnicima svih lokalnih samouprava u Srbiji i članovima lokalnih Saveta za bezbednost saobraćaja. Organizuje se u okviru nacionalne Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine.

U toku 4 dana izlaganja radova, kompanija ANTIKOR je bila takođe prisutna te sa svojim proizvodima izazvali značajnu pažnju stručnih ljudi zbog inovativnosti i održivih sistema koje kompanija ANTIKOR nudi na kako na domaćem tako i stranom tržištu saobraćjanih znakova i signalizacije.

Predstavnici kompanije ANTIKOR su se aktivno uključili u diskusiju aktuelnih problema saobraćaja kako za našu zemlju tako i u regiona.