Izrada table – Projekat Informativna Valjevska Tabla

Izrada table – Projekat Informativna Valjevska Tabla

Ispred Narodnog muzeja Valjevo predstavljen je pilot projekat Valjevske informativne table u čijoj proizvodnji je jednim delom učetvovala i kompanija Antikor. Projekat je realizovan u saradnji Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum i Narodnog muzeja Valjevo. Projekat je, ispred radnog tima, predstavio student Poslovnog fakulteta Marko Jakić. Pilot projekat Valjevske informativne table je pokrenut sa zadatkom da inicira proces označavanja značajnih i zanimljivih objekta u Valjevu, a u cilju pružanja informacija o tim objektima, koje su namenjene pre svega turistima i gostima grada, ali i Valjevcima koji žele da prošire znanja o svom gradu. Polazna ideja za realizacu projekta je proistekla iz uobičajene prakse markiranja znamenitih lokacija, a konkretan primer, koji je ukazao da se pun informativni efekat može postići na jednostavan i jeftin način, su bile informativne table postavljene u Briselu. Za razliku od briselskih, na valjevskim tablama se nalazi i QR kod uz pomoć koga, korišćenem modernih mobilnih telefona i Interneta, zainteresovani prolaznici mogu da dobiju i proširene informacije (informacije dodatnog nivoa). Ova ideja je realizovana kroz vežbe studenata svih studijskih programa Poslovnog fakulteta Univerziteta Sigidunum koji su podeljeni u timove obavili poslove pripreme tekstova osnovnog i dodatnog nivoa, prevod tekstova osnovnog nivoa na engleski jezik, dizajniranje tabli, izradu elemenata sajta sa informacijama dodatnog nivoa i poslovne razgovore sa potencijalnim proizvođačima tabli, a u toku je aktivnost prevođenja tekstova dodatnog nivoa na engleski jezik.

Izradu table pri realizaciji projekta Informativne Valjevske table izvršilo je naše preduzeće, Antikor iz Valjeva, a dodatni internet elementi su postavljeni na sajt www.valjevozavas.net. U okviru pilot projekta su pripremljene table sa informacija o objektima i sadržajima Narodnog muzeja Valjevo, i to tri velike table za centralni objekat Muzeja, Muselimov konak i kulu Nenadovića i dve male table za biste Alekse Nenadovića i Ilije Birčanina. Glavna namera je da se ovaj projekat dodatno razvije i da se slične table, sukcesivno postavljaju i na drugim značajnim lokacijama u gradu, za šta je neophodno i učešće grada. Zbog toga su studenti Sigidunuma predstavnicima gradske uprave i Direkcije za urbanizam, koji su takođe prisustvovali ovoj prezentaciji, predali na poklon i tablu koja treba da se postavi ispred spomenika vojvodi Živojinu Mišiću.

Izvor: FACEBOOK